Hållbarhet

SÅCAB blev redan 2004 certifierade enligt ISO 14001 vilket gör att vi har höga krav på miljö och säkerhet. Vi följer alla marknadens regler och utbildar löpande vår personal avseende trafiksäkerhet och miljöfrågor. Samtliga våra fordon och maskiner är utrustade enligt de senaste riktlinjerna för säkerhet, kvalitet och miljö.

Vi anpassar oss regelbundet och snabbt när nya föreskrifter dyker upp — vi utrustar våra fordon med alkolås och blixtljus samt ser till att vi har spillberedskap för uppsamling av eventuella läckage.

Varje år gör vi kontrollbesiktningar av bilar, maskiner och tankar.

SÅCAB ingår i Bellman Group vars gemensamma miljöpolicy vi följer och som du kan läsa mer om här.

BLI KONTAKTAD AV OSS

Vill du bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan.