Tjänster

Maskinförmedling/transportförmedling

Vi utför alla former av jord- och bergschakter. På Såcab finns kunnig personal som kan vägleda dig oavsett storlek och komplexitet i ditt projekt.

Vi utför anläggningstransporter åt hela bygg- och anläggningsbranschen. Tyngdpunkten ligger på schakttransporter samt transport av jord, grus- och krossprodukter. Vi kan även erbjuda asfaltstransporter.

Schaktarbeten på förorenad mark kan vara komplicerade och tidskrävande, men SÅCAB är experter på den här typen av hantering. Vår personal är utbildad för att särskilja föroreningsgrader och anvisa bilarna till rätt deponier. Vi hanterar självklart även den noggranna dokumentation som krävs för arbetet.

Vi förfogar över ett hundratal enheter i alla storlekar. Kontakta oss för rådgivning och vägledning kring vilken bil eller maskin som passar bäst för ditt projekt.

Återvinning

SÅCAB bedriver en egen återvinning i Fors där du kan tippa av schaktmassor! Läs mer om deponin HÄR.

BLI KONTAKTAD AV OSS

Vill du bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan.